Főtribün lefedés

A főtribün kialakításánál egyrészt alapvető körülményként figyelembe kellett venni
a meglévő adottságokat, másrészt törekedtünk arra, hogy olyan szerkezetet
hozzunk létre, amely építészetileg figyelemre méltó alkotás, és a jövőben a
létesítmény karbantartására, ápolására kevés költséget kell fordítani. A Kajdócsi
Jenő által tervezett szerkezet modern, helyszínen készült betontartókat és arra
ültetetett ragasztott fa tartószerkezetet alkot úgy, hogy a lelátó lefedésén
túlmenően a vendégek egy fedett folyosón közlekedhetnek, amely folyosó
kedvezőtlen időjárás esetén 108 méter hosszával futófolyosó funkciót is betölt.
Mind az edzőcsarnok, mind pedig a főlelátó esetén fontos szempontként jelent
meg az a körülmény, hogy a ragasztott faszerkezetű létesítmény összeszerelése
rendkívül rövid idő alatt megoldható. Építészetileg a beton és a fa kombinációja
rendkívül látványos és esztétikus értéket képvisel.