Komáromi út

A Sporttelep Komáromi utcai oldalán kiépített út nem volt. A meglévő földesút és a
nyílt csapadékvíz elvezető árok rendkívül kedvezőtlen helyzetet teremtett mind a
sporttelep, mind pedig a Komáromi utcai ingatlantulajdonosoknak. Az
Önkormányzat a vele történt konzultáció után felvállalta és programba vette a
forrásbiztosítással együtt az utca teljes körű felújítását, ráadásul azt úgy sikerült
elfogadtatni, hogy az utca teljes hosszában az adott lehetőségek
figyelembevételével két oldalon nagyszámú parkolóhelyet alakítottunk ki. Ennek
eredményeként az egész sporttelep része jelentős változáson ment át, javult a
közlekedés, a parkolás lehetősége, és ehhez a munkához kapcsolódóan a
sportlétesítmény kiegészítő berendezéseinek, kapuk, kerítések felújításra, illetve
kiegészítésre kerültek. Mind a sporttelep kerítésén belül, mind pedig kerítésen
kívül új parkolóhelyek kialakítására került sor és felújítottuk azokat a közlekedési
kapcsolatokat is, amelyek a rendezvényekhez kapcsolódóan a tűzoltóság és a
mentők közlekedését, illetve parkolását biztosítja. A mérkőzéseken résztvevő
játékvezetők gépkocsijainak elkülönített és védett parkolási rendszere is
kiépítésre került.